Collectie Gelderland

Centsprent met vier en twintig gekleurde prentjes met taferelen over het leven van Tijl Uilenspiegel. Opschriften. Houtsnede, W. & J. Hissink.

Op een vel papier is een vierentwintigtal prentjes afgedrukt, voorstellende taferelen uit het leven van Tijl Uilenspiegel. Voorzien van tweeregelige versjes onder de prentjes. Kleurstrepen in rood en blauw. Opschriften: boven: Tijl Uilenspiegel was een guit Hij voerde menig schelmstuk uit Dus. kind' ren volgt zijn voorbeeld niet, Of vreest voor oneer en verdriet. no. 38