Collectie Gelderland

Centsprent met zestien gekleurde prentjes over dieren uit het dierenrijk. Opschriften. Houtsnede.

Op een vel papier is een zestiental prentjes afgebeeld, voorstellende allerlei dieren met de namen: ezel, botvink, zwijn, uil, gans, griffioen, hert, papegaai, doghond, zeehond, kikvorsch, konijn, hond, kat, koekoek, hen. Opschriften: m.b. Voorstellingen uit het dierenrijk. n.214.