Collectie Gelderland

Schootsveldenkaart van een onbekende stad. Tekening, penseel in kleur, periode 1706-1710.

Midden boven de gedeeltelijke contouren van een versterkte stad. Links de "Inondation de la Dender", rechts een andere inondation. Verder diverse linies met opstelling van batterijen, kanonnen. Met in rode lijnen de schootsvelden. Opschriften: onder: "Renvoy A Tranchée ouverte le 20 7bre 1706 B. deuxieme nuit etc. "