Collectie Gelderland

Centsprent met zestien prentjes in kleur over Jan Klaassen. Opschriften. Houtsnede, J. Noman, periode 1800-1850.

Op het papier zijn 16 losse prentjes in kleur te zien, verbeeldende een geschiedenis van Jan Klaassen; onderschriften op de prentjes. Opschriften: boven: Jan Klaassens klugtige Bedrijven; Ziet gij, tot uw vermaak, in Prent; Gelijk op Kermis in een Tent; Leeft, wat ' er kwam onder schrijven, En vind, o Kinders Vreugd er in; Zo kunt ge, u eens tot lagchen zetten; Om ' t spelen der Marionetten; Zo streelt dit Poppenspel uw zin.