Collectie Gelderland

Lot van de Koninklijke Hollandsche Loterij uit 1809. Zetsel.

Lootje "Voor alle Klassen van de 107de Koninklijke Hollandsche Loterij, groot 3633000 guldens; geärresteerd den 21ste van de Slagtmaand 1809" Links gezegeld en r.o. ondertekend door A:Sloet Lotnummer 438 Opschriften: zie beschrijving; verder: "Ik Anthony Sloet van Old Ruiterborgh, Ontvanger-Generaal van de Koninklijke Loterij, hebbe ontvangen van .... 75 guldens, voor het lot Numero 438 gecollecteerd ten Kantore Generaal, in den Haag".