Collectie Gelderland

Gezicht op een ovale steen gehouden door een leeuw en voorstellende de Rust der wapenen. Franse tijd 1794 - 1813. Gravure.

Lopende leeuw, omgeven door een compositie van kanonnen, geweren, vaandels, bijl. Verheven op een stok de vrijheidshoed. Opschriften: op een ovalen steen. gehouden door de leeuw: Rust der Wapenen, geeft ons een blijde Verwachting ! Overeenkomst der Leegers getroffen den 18 October MDCCXIV.