Collectie Gelderland

Vaderlandsche Historie, twaalfde deel

Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld. Met Konstplaten en Kaarten opgehelderd. Twaalfde deel, Beginnende, na 't sluiten der Munstersche Vrede, in 't jaar 1648; en eindigende, met de Vrede in het Noorden, in 't jaar 1660. Te Amsterdam, By Isaak Tirion. Met privilegie van de Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van Holland en Westfriesland. MDCCLV.