Collectie Gelderland

Gezicht op de dijkdoorbraak van de Bandijk te Ingen, 23 maart 1855. Ets, J.L. Sörensen.

Dijk met groot gat, waardoor het rivierwater stroomt, bomen en wrakhout meesleurend. Rechts zijn mensen bezig om met kruiwagens zand op te werpen tot een nieuwe dijk. Enige huisjes, kerktoren. Opschriften: m.o. No.21.