Collectie Gelderland

Bevrijdings optocht 1945

Mensen op een paardenkar met namaak flitsspuit,opschrift "doodt duitsers en jappen"