Collectie Gelderland

muntstempel met borststuk van man met baard, jas en hoed. In de linkerhamd een zwaard en de rechterhand een kruis. IJzer. Randschrift en jaartal 1589.

Borststuk van een naar links gewende man. Gekleed in mantel; op het hoofd een hoed; baard; in de linker hand een zwaard en in de rechter hand een kruis. Boven de hoed een naar rechts gewende staande leeuw. Randschrift: Munus Impera Comit Testerba 1589