Collectie Gelderland

Gezicht op het huis Malsen te Well. Vierkant hoofdgebouw met twee overkragende torentjes. Gewassen pentekening, initialen BAP.

Gezicht op het huis: vierkant hoofdgebouw met twee overkragende torentjes; links een sterk aflopend gedeelte, in de trant van de oude krukboerderijen. Gracht, waarin man in bootje; toegangshek en brug met poortvormig gesnoeide haag. Bomen. Opschriften: achterzijde: Het huis te Malsen ( het slotje) te Well 1832.