Collectie Gelderland

Gezicht op ruïne met Triomfpoort, gestoffeerd met enkele figuren en lastdier. Kopergravure, J.G. Hertel.

Op de voorgrond een kader van twee fantasiezuilen verbonden door voluten; hierbinnen een deel van een triomf- of stadspoort. Links een muur, waarachter enige huizen. Gestoffeerd met enkele figuren, lastdier. Opschriften: m.o. "No. 112"