Collectie Gelderland

Centsprent, acht prentjes met uiteenlopende voorstellingen in kleur. Opschriften. Houtsnede, J. Noman, periode 1800-1850.

Een vel papier is bedrukt met een achttal prentjes, voorstellende v.l.n.r. een deftige dame, een griekse veldheer, een duitscher, een indiaan, twee chinezen, een koopman in toverkaarten en hamers, een moor, een koopman in vis. Gekleurd in bruin, blauw, rood, geel, groen. Opschriften: m.b. Naar Landaarts wijs en Modes smaak Ziet men in Prent hier menig Snaak. Wat ieder zal in beeldnis weezen, Kunt gij, o Jeugd daar onder leezen.