Collectie Gelderland

Gezicht op Gasthuisstraat en -toren en belendende percelen, Zaltbommel. Tekening C. Springer, 1859.

Gezicht op de Gasthuistoren en enige belendende panden, o.a. de twee trapgevelhuizen die daar nog staan. Links de stadspomp, in de vorm van een mannentors met dolfijn, die nu staat in de tuin van het Stadskasteel te Zaltbommel. Opschriften: l.b. in potlood: Kleine toren en Gasthuisstraat te Zaltbommel, 1 sept. '59.