Collectie Gelderland

Zilveren tientje uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat Hugo de Groot 350 jaar geleden is overleden.

Zilveren tientje uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat Hugo de Groot 350 jaar geleden is overleden. Voorzijde: Afbeelding van Hugo de Groot in de boekenkist waarmee hij ontsnapte uit Slot Loevestein, de waardeaanduiding '10 gulden', het jaartal 1995 en de tekst 'DE IURE BELLI AC PACIS HUGO DE GROOT 1583-1645'. Keerzijde: Potret van Koningin Beatrix en de tekst ''BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN'