Collectie Gelderland

Notificatie, Gedeputeerde Staten van het Kwartier van Nijmegen inzake verponding. Boekdruk: A. van Goor, 1728.

Publicatie met als hoofd het tussen voluten door twee leeuwen gehouden wapen van Gelderland, Nijmegen. Op banderol tekst: Spes nostra in deo. Hieronder de tekst inzake de Ordinaire hele Verpondinge vastgesteld 6 november 1728, door de Ed.Mog.Heeren Gedeputeerde Staaten des Kwartiers van Nijmegen. Opschriften: zie beschrijving.