Collectie Gelderland

Centsprent met zesendertig gekleurde prentjes over uiteenlopende voorstellingen voor de jeugd. Opschriften. Houtsnede. Signering DHV.

Op een vel papier is een zesendertigtal medaillons afgedrukt binnen rechthoekige vorm; hierbinnen genummerde figuren. No. 1 rechtsonder is de dood. No. 2 het leven. Daarna diverse maatschappelijke standen, zoals dienstmeid, soldaat, vaandrig, kapitein, vorst, prinses en tenslotte no. 36 de keizer. Opschriften: m.b. Deez' prente strekke u, lieve jeugd ! Tot tijdverdrijf, vermaak en vreugd ! En leere u, hoe, van keizer af, Elks deel op het laatsten is het graf.