Collectie Gelderland

Kunstplaat over opvoeding der kinderen van Clovis. Gravure, J.F. Bruman.

Gezicht in een hal met porticus. Temidden van hovelingen, soldaten, monnikken, vrouw op een troon zijn twee jongens aan het oefenen in het bijl werpen op een houten van cirkels voorzien schotwerk. Opschriften: m.o. "Opvoeding der kinderen van Clovis"