Collectie Gelderland

Centsprent met twaalf gekleurde prentjes over het leven van een kleine deugniet. Opschriften. Houtsnede, gesigneerd: G.

Op een vel papier is een twaalftal prentjes afgedrukt, voorstellende allerlei scènes uit het leven van een kleine deugniet. Gekleurd in groen, geel, rood. Versjes onder de prentjes in Nederlands en Frans. Opschriften: m.b. Het leven van den kleinen deugniet N. 58 La vie du petit polisson.