Collectie Gelderland

Gezicht op dijkdoorbraak van de Waal - Dijk bij het Loendersche Bosch in 1809. Aquatint, T. de Vetter.

Dijkdoorbraak met op de voorgrond twee figuren in een boom. Man met zak op de rug heeft vrouw en vier kinderen in veiligheid gebracht. Andere man helpt iemand uit het water. In het water een dood varken. Links hangt een uitgeputte man op het dak. Onderaan een door paard. Aan de overzijde diverse figuren, vee, wagen met 2 bespannen paarden. Opschriften: doorbraak van de Waal - Dijk bij het Loendersche Bosch in Louwmaand 1809.