Collectie Gelderland

Centsprent met zeven medaillonportretten van vorstelijke familie eind 18e eeuw. Opschriften. Houtsnede. T.L. Thompson, periode 1775-1800.

Afgebeeld is in een zevental medaillonportretten de vorstelijke familie. (laatste kwart 18e eeuw)Gekleurd met sporen rood. Opschriften: m.b. De Vorstelyke Familie.