Collectie Gelderland

Gezicht op de dijkdoorbraak te Lienden, 24 maart 1855. Ets, J.L. Sörensen.

Gezicht op de doorgebroken en gedeeltelijk weggeslagen dijk. Op de achtergrond huizen. In het gat varen twee bootjes. Bewolkte lucht, kale bomen. Opschriften: m.o. No.18