Collectie Gelderland

Pamflet, verpachting teellanden en verkoping van schaarhout door notaris Van Fenema in 1813. Druk: H. Palier & Zn.

Groot pamflet, kopregels en daaronder tekst in twee rijen, gescheiden door ornamentje. Opschriften: kop: Publieke Verpachting van Teellanden en verkooping van Schaarhout, behoorende aan de hospices te Bommel. op dinsdag 5 oktober 1813. Notaris Van Fenema, stadhuis Bommel.