Collectie Gelderland

Waagattest voor D.G.C. van Trigt, afgegeven te Steenderen in 1825. Gemerkt met gemeentestempel van Steenderen Tekening. H. Addink, beëdigd weger.

Op een vel papier is een tekst geschreven: Waag-Attest voor den Heer David Gerhard Cornelis van Trigt. "Den Jongen Heer van Trigt Is Neerlands gewigt Ruim in den Evenaar vijf maal vijf ponden zwaar Dog in Zijn Zomer Kleeren Zoo ik koom ' t Attesteeren En door mijn hand bekragtig verklaar ik ' t voor waaragtig" afgegeven te Steenderen 2 Junij 1825 ; ondertekend r.o. Opschriften: zie beschrijving.