Collectie Gelderland

vel papier met zeven rijen van veroverde steden door Lodewijk XIV. Druktechniek in kleur.

Op een vel papier zijn in 7 rijen boven elkaar diverse vierkante en rechthoekige vakjes afgebeeld, waarin portretten, gebeurtenissen en veroverde steden in het jaar 1672. Bommel staat er ook bij. In kleur. Opschriften: boven: "Gedenk-Teykenen der wonderlyke geschiedenissen, voorgevallen in de Vereende Nederlanden in 't jaar MDCLXXII". Onder een cartouche met tekst.