Collectie Gelderland

Publicatie, ordonnantie op het Passagie-geld door Gedeputeerde Staten van het kwartier van Nijmegen. Boekdruk, H. Heymans, 1737.

Ordonnantie op het Passagie-geld, door Gedeputeerde Staten van het Kwartier van Nijmegen. Tekst in twee kolommen. Opschriften: Ordonnantie op het Passagie-geld etc.