Collectie Gelderland

Diploma voor Zaltbommels Mannenkoor wegens 25-jarig bestaan in 1904. Litho in kleur.

Links een hoofdgestel met nis waarin een staande vrouwen figuur met palmtak en lauwerkrans. Rechts een hangend vaandel met gedrukte een geschreven tekst. De vierde prijs in de tweede afdeling voor het Zaltbommels Mannenkoor. Opschriften: "Koninklijke Mannenzangvereeniging Aurora te Arnhem... Opgericht 24 november 1878 Zangwedstrijd voor Mannenkoren in Nederland ter Herinnering aan haar 25 jarig bestaan gehouden op 22 en 23 Mei 1904.