Collectie Gelderland

Centsprent met elf gekleurde afbeeldingen van uitvindingen. Opschriften. Gravure, J.P. Schaberg.

Op een vel papier is een elftal uitvindingen bijeengebracht; de naaimachine, barometer, duikersklok, windas, kompasroos, brandende kaars onder water, raderboot, stoomtrein, thermometer, microscoop, pomp. Opschriften: onder enkele afbeeldingen staan verklarende teksten.