Collectie Gelderland

Afbeelding gevolgen watersnood met doorbraak in Brakel en Poederoyen in 1876. Opschriften. Litho, Tresling & Co. 1876-1885.

Blad met vijf verschillende voorstellingen: l.b. de wanhopige toestand van den dijk te Vuren; r.b. Vluchtende plattelands bewoners van Vuren en Dalem, in den nacht van 12 op 13 Maart; l.o. Gezicht op Gorkum, tijdens den hoogen waterstand; r.o. Nieuwsgierige plattelands bewoners voor het Raadhuis te Gorkum, op marktdag, 13 Maart. centraal in rond cartouche: Doorbraak te Brakel en Pouderoyen. Opschriften: m.b. Watersnood en links en rechts van twee paarden, waarop engeltje: Maart 1876.