Collectie Gelderland

Vaderlandsche Historie, eenentwintigste deel

Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld. Met Konstplaten opgehelderd. Eenenwintigste deel, Behelzende een'algemeenen Bladwyzer op de voorgaande XX. Deelen. Te Amsterdam, By Isaak Tirion. Met privilegie van de Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van Holland en Westfriesland. MDCCLIX.