Collectie Gelderland

Gedeelte van de Bommelerwaard met het beleg Zaltbommel in 1599. Opschriften in Nederlands en Latijn. Gravure. Ongedateerd.

kaartje van een gedeelte van de Bommelerwaard met Zaltbommel. Hierin zijn getekend: troepenconcentraties, kampementen en versterkingen ten tijde van het beleg. Opschriften: boven: Onder Philips II Gouvernerende den Arch-Hert. Albertus ende Prince Maurits. onder: een 2x tweeregelig vers, in het Latijn.