Collectie Gelderland

kaart van de Drielsche Wetering te Driel en omgeving. Topografische aanduidingen. Pen en penseel in kleur.

Tekening van de wetering, beginnende in Driel en lopende via Hedel, Delwijnen naar Aalst. Dorpen met bebouwing zijn aangegeven; wegen en gemeentegrenzen. In rood, blauw, groen en geel. Schaal 1:10.000; met schaalverdeling. Opschriften: l.o. "Plan vertoonende de Drielsche Wetering van de Oude Roomsche Kerk te Driel tot aan derzelver Uitloop door de Sluis te Aalst in de Maas"