Collectie Gelderland

Herman de Ruiter in gevecht met belagers in slot Loevestein terwijl hij in zijn ene hand een zwaard heeft en de andere hand een lont houdt bij een kruitvat. Litho, J.H. v.d. Laars, periode 1800-1900.

In een gewelfde gang is een meute soldaten samengedrongen om Herman de Ruiter te belagen. Enkelen van hen heeft hij neergestoken. Hij staat met zijn rechter voet op een der gevelde soldaten. In zijn rechter hand een afgebroken zwaard. In zijn linker hand een brandende toorts, gereed om het kruit in enkele geopende vaten te ontsteken. Een soldaat staat op het punt hem te doorboren, een ander heeft zijn pistool op de Ruiter's borst gericht. Opschriften: m.o. Herman de Ruiter.