Collectie Gelderland

Pamflet over het Mirakel Zaltbommel in de Grote Kerk te Zaltbommel. Druk: S. Vlieger, 1672.

Pamflet met gedrukte tekst. Inhoud: beschrijving hoe de Fransen in 1672 twee strooien poppen, voorstellende Hervormde predikanten, bespotten. Daarna willen de Fransen met een priester een mis vieren, maar het ene altaar na het andere valt om en de priester valt zelfs dood neer. Op de achterzijde het "Graft-Schrift van Jan de Wit" Opschriften: Een wonderlijck Mirakel, Voorgevallen te Bommel, in de grote Kerk. En van 't verloopen der Franschen en Burgers. Den 23 Augusty, 1672.