Collectie Gelderland

Centsprent met 24 prentjes van verschillende ruiters. Opschriften. Houtsnede, J. Noman, periode 1800-1850.

Op een blad is een vierentwintigtal rechthoekige prentjes afgedrukt, voorstellende allerlei ruiters. Sporen rode verf. Opschriften: m.b. Onderscheiden Paarde Volk. r.b. no. 50. Onder de prentjes aanduidingen als: Kozak; Koning; Curassier e.d.