Collectie Gelderland

Het slot Loevestein in 1570. Geschiedkundig verhaal uit den tachtigjarigen oorlog. Eerste deel

Het slot Loevestein in 1570. Geschiedkundig verhaal uit den tachtigjarigen oorlog; door J. van den Hage. Is 't u bekend, hoe tachtig lange jaren Ons klein gewest door Spanje werd bestreen? 't Betrouwde nooit op kracht van legerscharen; Maar op zyn God en 't heilig recht alleen. Mr. J. van Lennep. Eerste deel. Te Amsterdam, bij J.M.E. de Meijer. MDCCCXXXIV (1834).