Collectie Gelderland

Het Vaderland en het Vereenigd Nederland, tweede deel

Het Vaderland en het Vereenigd Nederland, van wijlen J.F. Martinet, Meester der vrije kunsten, doctor in de wijsbegeerte, lid van de Hollandsche maatschappij der wetenschappen te Haarlem en predikant te Zutphen, Thans bevattende eene volledige Aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der 17 Nederlandsche provinciën en van het Groot-Hertogdom Luxemburg. Derde, zeer veel vermeerderde en geheel op nieuwe bearbeide Druk. Tweede deel. (Aardrijkskundige.) Met kaarten en platen. Te Zalt-Bommel, bij Joh. Noman en zoon. 1830.