Collectie Gelderland

Centsprent met vierentwintig prentjes in kleur met afbeeldingen en teksten van de letterlijst ABC. Houtsnede, J. Noman, periode 1800-1850.

Het blad is verdeeld in 24 prentjes met tekstjes eronder, verbeeldende het A.B.C. t/m Z met uitzonderong van de J en de L. A = aal; B = bijenkorf; c = cither etc. Gekleurd met geel, groen, rood. Opschriften: Van al de Letters, op de Letterlijst gesteld Vindt ge onder elk de zaak, die u ' t afbeeldsel meld, Gij kunt o Jeugd ! den naam daarvan dus leeren spellen, Of lezen, om hier in een nut vermaak te stellen.