Collectie Gelderland

afbeelding binnen rankwerk van borstbeeld van Hugo de Groot. Opschriften met zesregelig versje. Tekening C. de Jonker, 1791.

Temidden van rankwerk is Hugo de Groot afgebeeld, boven zijn hoofd twee engeltjes met krans. Hieronder een gezicht in een vertrek waarin enige mannen, vrouwen en kinderen; boekenkist waarin Hugo de Groot. Links en rechts van deze scène staan resp. Pallas en Mercurius. Hier weer onder een cartouche met zesregelig vers, anno 1627, gehouden door twee engeltjes; derde engel onder de cartouche. Geheel onder plint met bol in schelp, boeken, engeltjes.