Collectie Gelderland

Folder van polderdistricten over overstroming Polderdistrict in 1861.

Folder van de polderdistricten Bommelerwaard en Maas en Waal. De ene zijde wordt bijna geheel ingenomen door een kaartje van het Rivierengebied tot in Duitsland; hierop in blauw de overstroomde gebieden in 1861 en in rood de plaatsen waar de dijken braken. Andere zijde: handelt over de fusie tussen de beide polderdistricten. Opschriften: divers.