Collectie Gelderland

Centsprent met zestien gekleurde prentjes met het verhaal van de papegaai. Opschriften in het Frans en Nederlands. Gravure, Brepols & Dierckx, Turnhout.

Op een vel papier is een zestiental prentjes afgebeeld, vertellende het verhaal van de papegaai. Verklarende versjes in het Nederlands en het Frans. Gekleurd met geel, rood, blauw, groen, roze. Opschriften: boven: De Papegaai. 9 Le Peroquet.