Collectie Gelderland

Plaat van letteroefening binnen versierd kader met vele lettervormen en voorstellingen zoals wapen van Zaltbommel en Justitia. Opschriften. Tekening in bruin. J.J. Evert.

Zeer curieuze plaat! binnen versierd kader: bestaande uit tekst in diverse lettervormen; m.o. het door twee leeuwen gehouden wapen van de stad Zaltbommel; bloem- en rankmotieven; twee allegorische figuren, o.a. Justitia. De tekst geheel beneden luidt: Geschreven van Mij, Welke de Wijse Voorsienigheit Godts, te Koningsbergen in Pruyssen, als een Verwonderens Waardigs Exempel (der) Natuur den 7e Meert int Jaer 1735 zonder Handen en zonder Voeten heeft laaten ter Waerelt Geboren worden; Soo hebbe ik dit Stuk alhier met de Korte Armen, welke maar tot aan de (Elle)bogen zijn, Verveerdiget, met de Pen de welke ik ook zelver met mijn mond Gesneeden hebbe, Soo Geschiet alhier in de Provinsie Gelderland in de Tijd van Dree Dagen in (Bom)mel den 4:5: en 6te: Augustus 1769. De tekst boven luidt: De Goedertierenheit En DE Waarheit Sullen Malkanderen Ontmoeten. (door de tweede regel is geschreven:) Godts Goedheit zal zijn waarheit op den weg ontmoeten, gerechtigheit zal vreede met liefde kussen ende groeten. De (allegorische figuur Gerechtigheid) en de (allegorische figuur Liefde?) Sullen Malkanderen Kussen: