Collectie Gelderland

Staatkundige Historie van Holland, 26ste deel

Staatkundige Historie van Holland, Behelzende eene Staatkundige bespiegeling van de voornaamste Gevallen der Nederlandsche Geschiedenissen, volgens het Natuur, Staats, aller Volkeren en het beschreven Recht; de geäardheid der Zaaken en de gezonde Reden, om gezond over het voorledene te redeneeren, en tot een Richtsnoer voor het toekomende te dienen. Ses en twintigste deel. Met Kunst Plaaten opgehelderd. Te Amsterdam, By Bernardus Mourik, Boekverkooper in de Nes, by de Groote Vleeshal, 1769.