Collectie Gelderland

Gedenkplaat inhuldiging tot koningin Wilhelmina in 1898. Diverse voorstellingen. Mechanische gravure, Immig en Zn.

Gedenkplaat bij de inhuldiging van Wilhelmina tot koningin van Nederland, 1898. Midden boven het alliantiewapen Nassau- Waldeck. Daaronder: Wilhelmina te paard met zwaard en rijksappel, voorafgegaan door maagden met palmtakken en begeleid door bazuinende herauten. Daaronder: diverse wapenschilden en voorstelling van Willem III die getroffenen watersnood bezoekt; rondom dit alles: paleizen en voorvaderen. Wapens van de provincies en N.O. en West-Indie. Opschriften: m.b. Oranje en Nederland. Plechtige Inhuldiging van Hare Majesteit Koninging Wilhelmina der Nederlanden. Diverse andere opschriften.