Collectie Gelderland

Gezicht op de dijkdoorbraak te Dreumel, 9 maart 1855. Ets, M. ten Kate.

Ter linker en rechter zijde van een groot gat twee stukken dijk, waarop huisjes. Het ziedende water heeft diverse woningen verzwolgen. Op de achtergrond is een dorp zichtbaar. Opschriften: No. 19.