Collectie Gelderland

borstbeeld van dr. A.F. Philips, oprichter Philipsfabrieken te Eindhoven, beschermheer museum. Periode 1900-1950.

Portret voorstellende dr. Anton Frederik Philips. Geboren te Zaltbommel 14 maart 1874. Overleden te Eindhoven 7 oktober 1951. Oprichter en president der Philips fabrieken N.V. Ereburger van Zaltbommel. In leven beschermheer van het Maarten van Rossummuseum. In een eenvoudige, mahoniehouten lijst.