Collectie Gelderland

Ordonnanties, reglementen en notificaties met betrekking tot den Quartiere van Nymegen

Verschillende gebundelde ordonanties, regelementen en notificaties met betrekking tot het Quartiere van Nymegen, Te Nymegen, By Henrik Heymans, Boekverkoper, Stadts-en Quartiers Drukker, 1752-1769