Collectie Gelderland

Herman de Ruiter op het slot Loevestein. In gevecht met zijn tegenstanders houdt hij in de ene hand een zwaard en de andere hand een toorts bij een kruitvat. Houtgravure.

In een gewelfd vertrek staat rechts Herman de Ruiter; in zijn rechterhand een zwaard, waarmee hij de aanstormende soldaten tegen tracht te houden; in zijn linkerhand een toorts, waarmee hij weldra het uit een rechts liggend vat gerolde kruit zal ontsteken. Aan zijn voeten een verslagen vijand. Opschriften: onder: "Herman de Ruiter op het Slot Loevenstein"