Collectie Gelderland

Centsprent van vier gekleurde prentjes en acht snaakse heren. Opschriften. Houtsnede, J. Ulrich.

Afgebeeld is in een viertal scenes een achttal figuren in allerlei kleren. Versjes onder de prentjes. Kleursporen in rood, blauw en geel. Opschriften: b. No. 11 Ziet lieve Jeugd! acht snaaksche Heeren, In hunne beste Zondagskleeren.