Collectie Gelderland

kaart Zaltbommel met beschermd stadsgezicht. Tekening W. Merkus, 1964.

plattegrond van Zaltbommel met aangifte huizen, gebouwen e.d. Vervaardigd in het kader van beschermde stads- en dorpsgezichten ex art. 20 Monumentenwet. Schaal 1: 2500. tekening nr. 69. Om het beschermde gebied een stippellijn.